Header image

Güvenlik ve İnovasyon

Gülümseyen kadın bilim adamı

TAAHHÜDÜMÜZ

Her kadın, bedeni için en iyi olanı ister. İşte bu yüzden kadınların güvenebileceği ürünler üretmeye kararlıyız. Bileşen seçiminden izleme testlerine kadar, bilime dayanan yaklaşımımız, tüketicilerimizin yaşamlarını güvenli bir şekilde kolaylaştırma yolculuğumuzun anahtarıdır.

ŞÜPHE

Temel

“Şüphe bilgeliğin sonu değil, başlangıcıdır.”
Yeni bir bileşenin güvenliliği konusunda sağlıklı düzeyde bir şüpheyle işe başlıyoruz. Tüketicilerimiz açısından hem güvenliliğini hem de yararını kanıtlayamazsak o bileşeni kullanmıyoruz. Üretimde kullanmadan önce, ped malzemeleri üzerinde 1800’den fazla kalite testi gerçekleştiriyoruz.

TANIMLAMA

Güven Aralığı

Kullandığımız her bileşenin güven aralığını, dünya çapındaki düzenleyici makamların (ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ABD Çevre Koruma Ajansı, Dünya Sağlık örgütü, Avrupa Birliği vb.) kullandığı bilimsel süreçle tanımlıyoruz. Ürünlerimizin bileşenleri ve içeriğindeki malzemeler dikkatlice seçilmekte, değerlendirilmekte ve geçerli Avrupa (ör. geçerli olduğu ölçüde REACH, kozmetik ürünler düzenlemesi) ve Fransız düzenlemelerinin gereksinimlerini karşılamakta veya aşmaktadır. Güven aralığı oluşturmak için elimizde yeterli bilgi yoksa dikkatli davranıyor ve bileşeni değerlendirmelerimizden çıkarıyoruz veya ek verileri kullanarak daha detaylı araştırıyoruz.

Mikroskoptan bakan kadın bilim adamı

BELİRLEME

Güvenli Ürün Kullanımı

Nihai üründeki tüm bileşenleri değerlendirerek gerçek yaşamda kullanımlarının hem tüketiciler hem de çevre için güven aralığı dahilinde olduğunu doğruluyoruz. Daha detaylı anlatmak gerekirse, ürünlerimizi değerlendirirken ürünlerimizin ömrü boyunca günlük kullanımı gibi oldukça katı maruziyet varsayımları kullanıyoruz.


Ürünlerimizin dünya çapındaki tüm güvenlik gereksinimlerini ve düzenleyici gereklilikleri karşıladığından emin olan 700’den fazla bilim insanımız ve çalışanımız var. Ayrıca bağımsız laboratuvarlar her yıl pedlerimiz ve bileşenleri üzerinde 20.000’den fazla test gerçekleştiriyor.

Mikroskoptan bakan kadın bilim adamı

ÖZEN

Kullanımın ve Yeni Bilgilerin Takibi

Ürün piyasaya sürüldükten sonra tüketici kullanımını takip ediyor ve ortaya çıkan tüm yeni bilimsel bilgileri inceliyoruz. Yeni güvenlilik değerlendirme yöntemleri konusunda firma dışından bilim insanları ve düzenleyici makamlarla iş birliği yapıyoruz.


Orkid® ped ürün serimiz, ürünlerimizin kapsamlı cilt güvenliği gereksinimlerini karşıladığını doğrulayan dermatolojik bir akreditasyon kurumu olan Cilt Sağlığı Birliği tarafından onaylıdır.

-